JOGI ÉS ÜZLETI MEGOLDÁSOK

Üdvözöljük Dr. Szabó György László ügyvéd honlapján!

E médián keresztül bemutatom Dr. Szabó György László személyét és ügyvédi irodáját az érdeklődőknek, hogy ügyvédi működése referenciaként szolgáljon az Ön jövőbeli személyes vagy vállalati jogi igényeinek.

Dr. Szabó György László

BEMUTATKOZÁS

Mobirise
1953-ban születtem Budapesten.

Felnőtt életem nagy részét Észak-Amerikában töltöttem.

Anyanyelvem, a magyar nyelv mellett, folyékonyan beszélek angolul és franciául is.

Pluralista, ügyfélközpontú megközelítésem, valamint a sok éves nemzetközi tapasztalatom hatással van az ügyvédi munkámra, amely megkülönböztet a többi ügyvédi irodától, lehetővé téve számomra ügyfeleim jogi igényeinek sokkal jobb megértését.
 

Ügyfeleim vállalatokon keresztül az alapítványokon át, a kis- és középvállalkozásokig valamint magánszemélyekből tevődnek össze. Jogi szolgáltatásaim kiterjednek külföldi továbbá magyarországi ügyfelekre is, legyen az magyar, angol vagy francia nyelven történő ügyvitel.

Irodám Budapest szívében, közvetlenül a V. kerület szomszédságában, a Kálvin tér mellett, rövid sétára a gyönyörű IX. kerületi Duna parttól, a Ráday utcában található.

A Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként teljes képviseleti joggal rendelkezek valamennyi magyar joghatóság előtt, ideértve a magyar legfelsőbb bíróságot, a KÚRIÁ- t is.

A Dr. Szabó György László ügyvédi iroda teljes értékű nemzetközi ügyvédi kapcsolatokkal rendelkező ügyvédi iroda, a világ több országában az ügyvéd partnerek hálózatával. Ennek az együttműködő hálózatnak a segítségével lehetőségem van arra, hogy ügyfeleimet hatékonyan segítsem a határokon átnyúló nemzetközi és jogi szolgáltatásokat igénylő ügyek megoldásában, amelyek intézésére felkérték.

A leendő ügyfelek számára felkínált szolgáltatások egyike, hogy az érdekelt felek jogi képviseletének ellátását nemzetközi jellegű ügyekben is kínálom, mint a Gurcan Partners (www.gurcanpartners.com) nemzetközi ügyvédi iroda, jogi és üzleti tanácsadó cég aktív tagja, és együttműködő partnere. A Gurcan Partners kilenc országban megtalálható innovatív nemzetközi ügyvédi iroda, a 21. századi innovatív jogi tevékenység egyik úttörője.

Legfontosabb feladatomnak tartom, hogy megbízható, hiteles és megalapozott jogi tanácsadást, támogatást és képviseletet biztosítsak peres és nem peres eljárásokban az ügyvédi hívatás gyakorlásában megkövetelt legmagasabb szakmai színvonalnak eleget téve, személyre szabottan az ügyfél sajátos és / vagy üzleti igényeire tekintettel. Mindezeket a magyar polgári jogi, társasági jogi és közigazgatási jogi törvények és egyéb rendeletek előírásait szigorúan követve.

Irodám adatbázisában rögzített és tárolt ügyféladatok kifejezetten egy adott célra / ügyre vonatkoznak, minden bizalmas és szakmai titok szigorúan ügyvéd által kiváltságos/titkos információként vannak tárolva, a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően.


A sikeres eredmények elérése érdekében „ÜGYFÉL AZ ELSŐ” megközelítéssel hiszek az ügyféllel való szoros munkakapcsolatban, az ügyvéd és az ügyfele közötti célratörő partnerségben.

Hiszek abban, hogy Megbízómat / Ügyfelemet a legjobb tudásom szerint kell, hogy tanácsoljam, tiszteletben tartva a magas szintű ügyfélcentrikus integritást, empátiát.

Ügyvédi tevékenységemet az Ügyvédi Törvénynek, valamint az ügyvédekre vonatkozó etikai kódex és normák előírásainak megfelelően fejtem ki. 

Dr. Szabó György László

ÜGYVÉDI HITVALLÁS

ÜGYVÉDI DÍJAK
Hiszek a megfizethető ügyvédi munkadíjban. Természetesen az ügyvédi munka elkerülhetetlen bírósági költségeket és díjakat von maga után, amelyek azonban gyakran sokkal olcsóbbak, mint az ügyvédi képviselet nélküli vesztes per, és annak a költségei megfizetése a pervesztett ügyfél által. Ha az ügyfél egyedül cselekszik megfelelő jogi képviselet nélkül, szinte mindig költséges problémákkal és az ügyfélre nézve hátrányos eredménnyel zárul az ügy. 
Ezért átalánydíjas, óradíjas és az ügy tárgyától / értékétől függő százalékban számolt ügyvédi munkadíjfizetést kínálok az ügyfél általi választásra, valamint rendelkezésre állok személyes konzultációkra is. 
Szintén lehetőség van külön megállapodás keretében az ügyvédi munkadíj részletekben történő megfizetésére, további fizetési kedvezményekre, az ügy jellegétől függően. 
Az első félórás személyes konzultáció általában PRO BONO, ahol az ügyfél nyugodtan előadhatja az ügyet, kifejtheti aggodalmait, tanácsot kérhet. Fontos, hogy az ügyfél hozza magával az ügyre vonatkozó dokumentumokat, amelyekről konzultálni szeretne.

Tisztelettel várom Önt az ügyvédi irodámban, mint jövőbeli ügyfelet, és remélem, hogy Ön is a számos elégedett ügyfelem között lesz, akiket világszerte már sikerrel tanácsoltam.

Megtiszteltetés lesz számomra, ha fogadhatom telefonhívását és egyeztethetek Önnel egy személyes találkozás időpontját illetően. 

Dr. Szabó György László

INGATLANJOG

Mobirise

Teljes körű jogi tanácsadással és képviselettel szolgálok mind nagyobb vállalkozások, mind magánszemélyek számára az ingatlanjog területén. 

Az ügylet egészének lebonyolításában, az adott eljárás teljes hossza alatt képviseletet nyújtok az ügyfeleim számára a szerződések előkészítése, azok megkötése, illetve a földhivatali eljárások során is.

Az ingatlanjog területén nyújtott szolgáltatásaim:

. képviselet ingatlan-nyilvántartási és egyéb hatósági eljárásban

. ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések készítése (adásvétel,
ajándékozás, csere)

. bérleti és használati szerződések készítése

. földhasználat, földbérleti szerződések
telekalakítás, belterületbe vonás, ingatlan végrehajtás

. közös tulajdon megszüntetés
teljes körű földhivatali ügyintézés
ingatlan perekben, birtokvitákban, szomszédjogi ügyekben nyújtott képviselet
  . haszonélvezeti, használati, valamint szolgalmi jog alapítása és megszüntetése

Dr. Szabó György László

IDEGENRENDÉSZETI JOG

Mobirise

Európai uniós országokból, valamint harmadik országokból érkezett ügyfeleim számára teljes körű ügyintézést vállalok bevándorlási és állampolgársági ügyekben.

Megbízás esetén teljes körű jogi képviselőként járok el vízumkérelemhez, tartózkodási engedélyhez, letelepedési engedélyhez, valamint állampolgárság megszerzéséhez szükséges kérelmek kitöltése, szükséges iratok beszerzése és a hivatalokkal, illetékes hatóságokkal történő kommunikáció és ügyintézés során. 

A Magyarországon történő letelepedést követően munkavállalási, ingatlan-szerzési, cégalapítási megállapodások megkötésében és ügyek intézésében is részt veszek.

Nemzetközi tapasztalatom, magas szintű angol és egyéb nyelvek ismerete biztosítja a nemzetközi ügyfélkörömmel történő gördülékeny kommunikációt és ügyintézést.

Dr. Szabó György László

TÁRSASÁGI JOG

Mobirise

Kis és középméretű magyar vállalkozások részére nyújtok komplex jogi szolgáltatásokat, amellyel összefüggésben kiemelt hangsúlyt helyezek a compliance, a vonatkozó uniós szabályozás és a magyar gyakorlatok alkalmazására.

Szolgáltatásaimat elsősorban az alábbi kiemelt területeken nyújtom:

. cégalapítások és cégjogi változások

. társaságok átalakulása; belső szabályzatok szerkesztése

. gazdasági társaságok, fióktelepek és kereskedelmi képviseletek alapítása egyedi és komplex megoldásokkal

. vállalkozások tranzakcióihoz, üzleti kapcsolatainak alakításához kapcsolódó átfogó jogi tanácsadás

. szervezetfejlesztések teljeskörű lebonyolítása, belső szabályozások és utasítások elkészítése és felülvizsgálata

. üzletszabályzatok és általános szerződési feltételek készítése és jogi ellenőrzése

. szolgáltatási szerződések (SLA) és cégközi megállapodások elkészítése

, versenyjoggal kapcsolatos jogi támogatás

. vállalkozások belföldi és határon átnyúló átalakulásával és/vagy felvásárlásával kapcsolatos teljes körű adójogi és cégjogi tanácsadás

. vállalkozások átalakulása és megszüntetése (csőd és felszámolási eljárások)

Dr. Szabó György László

ÖRÖKLÉSI JOG

Mobirise

Az öröklési jogot érintő kérdésekben is állok ügyfeleim rendelkezésérel, amelynek keretében komplex és gyors segítséget nyújtok a végrendeletszerkesztés és a hagyatéki eljárásban való képviseleten túlmenően a hagyaték részét képező ingatlan- és cégvagyon kezelésében is.

 A végrendeletkészítés keretein belül segítséget nyújtok a vagyonleltár elkészítésében, felvilágosítást adok a hagyatéki vagyon felosztására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről, megoldásokat ajánlok a vagyonfelosztás lehetséges módjaira és elkészítem a végleges dokumentumot. Igény esetén az elkészült végrendelet benyújtom a közjegyzői és ügyvédi kamarai nyilvántartásokba is.

Vállalom ügyfeleim képviseletét hagyatéki eljárásokban is, amely során mind a közjegyző előtti, mind az esetleges bírósági eljárásban képviselem ügyfeleim érdekeinek védelmét.

A hagyaték átadását követően gyakorlati segítséget tudok nyújtani az örökösök által megszerzett cég- vagy ingatlanvagyonnal kapcsolatos jogi problémák megoldásában.

Dr. Szabó György László

MAGÁNJOGI SZERZŐDÉSEK

Mobirise

Magánjogi szerződéskötéskor érdemes és szükséges lehet az ügyvédi képviselet, ügyvédi segítség, és ebben szívesen állok rendelkezésére.

Vállalom az alábbi magánjogi szerződések megkötését és teljes körű jogi segítségnyújtást az ügylet teljes lebonyolításáig:

. bérleti szerződések

. haszonbérleti szerződések

. letéti szerződés

. vállalkozói szerződés

. ajándékozási szerződés

. tartási szerződés

. életjáradéki szerződés

. öröklési szerződés

. ingó és ingatlan adásvételi szerződések

. földhasználati szerződések elkészítése

. földbérleti szerződések elkészítése

. jelzálogszerződések elkészítése

. ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos jogi képviselet

. külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedély beszerzése

. adásvételi, bérleti, ajándékozási szerződések szerkesztése, ellenjegyzése

. társasházak alapítása és szabályzatainak elkészítése

Dr. Szabó György László

PARTNEREK

Jogi asszisztensem, feleségem Mária, aki többéves észak-amerikai és magyarországi jogi és ügyvédi irodavezetői tapasztalattal rendelkezik. Elkötelezett az ügyfelek iránt, irodai munkájában kiáll az ügyfelek érdekében, segítséget nyújt az ügyfelekkel/ügyvédekkel kapcsolatos ügyek irodai intézésében. Mária folyékonyan, anyanyelvi szinten beszéli, a magyar, az angol és a francia nyelvet.

Az ügyvéd és asszisztense az ügyfél számára elkötelezett csapatmunkája a kulcsa az ügyfelek megelégedésének kiváltására, és az irodára bízott ügyek sikeres teljesítésének.

Aktív tagja vagyok a Gurcan Partners innovatív, nemzetközi, jogi és tanácsadói cégnek, amely amerikai, magyar, török, lengyel, cseh, szerb, német, arab, maláj és észt ügyvédekkel dolgozik. Ez lehetővé teszi számomra, hogy kilenc országban mind regionális, mind pedig multinacionális ügyleteket kezeljek.

Dr. Szabó György László

JOGI TANÁCSADÁS

Mobirise

Jogi tanácsadásra kizárólag személyes konzultáció keretében van lehetőség.

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. A megbízási díj minden esetben aMegbízóval történő megállapodás szerint, a konkrét ügy jellegétől függően kerül meghatározásra.

Eseti megbízás esetén óradíjas vagy fix díjas, állandó, folyamatos jellegű megbízás esetén pedig havonta esedékes átalány díjas megállapodásra is lehetőség van.

A megbízás ellátásával kapcsolatban felmerült tételes költségek - így különösen az illeték vagy a közzétételi költségtérítés összege - megtérítése a Megbízót terhelik.

Dr. Szabó György László

KAPCSOLAT

Cím

Budapest
Ráday utca 20.
H-1092  

Kapcsolat

E-mail: office@drszgyl.com
Telefon: + (36) 20-513-1001

Contact Us

IRODA

Ráday utca 20.   
                H-1092 Budapest                  
office@drszgyl.com
+ (36) 20-513-1001

© 2020 Dr. Szabó György László ügyvéd
Minden jog fenntartva