LEGAL AND BUSINESS SOLUTIONS

Üdvözöljük Dr. Szabó György László ügyvéd honlapján!

E médián keresztül bemutatom Dr. Szabó György László személyét és ügyvédi irodáját az érdeklődőknek, hogy ügyvédi működése referenciaként szolgáljon az Ön jövőbeli személyes vagy vállalati jogi igényeinek.

Dr. Szabó György László

INTRODUCTION

Mobirise


DR. György (George) László SZABO was born in Budapest, Hungary, in 1953; however, he has spent most of his adult life in North America and is fluent in both English and French along with Hungarian, his native tongue. 
 

Thanks to his extensive international experience, he is distinct from the typical Hungarian legal professional in that you can take advantage of his pluralistic and diverse knowhow in international affairs, having been immersed in the social fabric of diverse cultures and countries.

He is familiar with the interconnected economic, commercial, psychological and political realms of our Global Village together with all of its vagaries, imparting a special insight into both contentious and non-contentious matters. 

His clients range from international corporate organisations, to foundations, small/medium sized businesses and private individuals. His counsel extends to foreign clients seeking to establish business enterprises, residency or other endeavors in Hungary.  

The Law Office of DR. SZABO is located in the heart of Budapest, in the vicinity of Kalvin Square, on the famous Raday Street, adjacent to the V. District and within walking distance from the beautiful Danube River in the IX. District. 

As a member of the Budapest Bar Association, George provides fully qualified legal representation in all Hungarian jurisdictions including “the CURIA” the highest Court of Hungary. 

His highest priority is to provide sound, reliable and trustworthy legal and para-legal consultancy, support and representation in litigious and non-litigious proceedings according to the top professional standards of governance, dispensing personalized services within the scope of the civil and corporate and laws of the land. 

DR. SZABO believes in a “client-first” approach: A friendly and close working relationship as the ideal template for achieving optimal results he believes in genuine dedication to his principals (clients).

George adheres to a high level of integrity, both personally and professionally, and acts in compliance with the "Act on Attorneys" as well as the code of ethics and norms applicable to attorneys-at-Law by which Hungarian Attorneys are governed, abiding to the fullest extent with his oath of office. 

Dr. Szabó György László

DEVOTION

FEES
DR. SZABO believes in affordability. Naturally, there are occasionally inevitable court related costs and ancillary fees involved when hiring an attorney, but it is often far less expensive than not doing so. Acting alone without proper legal counsel will almost always lead to costly problems and unfavourable case results. The firm offers different options such as flat fee arrangements, hourly rates, and compensation percentage arrangements. Moreover, George is always available for free or low-cost consultations and open to entertaining payment plans with various discounts, depending on the nature of the case.
An initial half hour meeting is usually PRO BONO where you can feel free to discuss your plans and/or concerns in complete privacy. It is important to bring along the relevant documents you need to refer to at your first meeting. 

GEORGE looks forward to welcoming you to his office and anticipates counting you amongst his numerous satisfied clients worldwide.

Please feel free to contact him for an appointment at
+36 20 513 1001 

Dr. Szabó György László

INGATLANJOG

Mobirise

Teljes körű jogi tanácsadással és képviselettel szolgálok mind nagyobb vállalkozások, mind magánszemélyek számára az ingatlanjog területén. 

Az ügylet egészének lebonyolításában, az adott eljárás teljes hossza alatt képviseletet nyújtok az ügyfeleim számára a szerződések előkészítése, azok megkötése, illetve a földhivatali eljárások során is.

Az ingatlanjog területén nyújtott szolgáltatásaim:

. képviselet ingatlan-nyilvántartási és egyéb hatósági eljárásban

. ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések készítése (adásvétel,
ajándékozás, csere)

. bérleti és használati szerződések készítése

. földhasználat, földbérleti szerződések
telekalakítás, belterületbe vonás, ingatlan végrehajtás

. közös tulajdon megszüntetés
teljes körű földhivatali ügyintézés
ingatlan perekben, birtokvitákban, szomszédjogi ügyekben nyújtott képviselet
  . haszonélvezeti, használati, valamint szolgalmi jog alapítása és megszüntetése

Dr. Szabó György László

IDEGENRENDÉSZETI JOG

Mobirise

Európai uniós országokból, valamint harmadik országokból érkezett ügyfeleim számára teljes körű ügyintézést vállalok bevándorlási és állampolgársági ügyekben.

Megbízás esetén teljes körű jogi képviselőként járok el vízumkérelemhez, tartózkodási engedélyhez, letelepedési engedélyhez, valamint állampolgárság megszerzéséhez szükséges kérelmek kitöltése, szükséges iratok beszerzése és a hivatalokkal, illetékes hatóságokkal történő kommunikáció és ügyintézés során. 

A Magyarországon történő letelepedést követően munkavállalási, ingatlan-szerzési, cégalapítási megállapodások megkötésében és ügyek intézésében is részt veszek.

Nemzetközi tapasztalatom, magas szintű angol és egyéb nyelvek ismerete biztosítja a nemzetközi ügyfélkörömmel történő gördülékeny kommunikációt és ügyintézést.

Dr. Szabó György László

TÁRSASÁGI JOG

Mobirise

Kis és középméretű magyar vállalkozások részére nyújtok komplex jogi szolgáltatásokat, amellyel összefüggésben kiemelt hangsúlyt helyezek a compliance, a vonatkozó uniós szabályozás és a magyar gyakorlatok alkalmazására.

Szolgáltatásaimat elsősorban az alábbi kiemelt területeken nyújtom:

. cégalapítások és cégjogi változások

. társaságok átalakulása; belső szabályzatok szerkesztése

. gazdasági társaságok, fióktelepek és kereskedelmi képviseletek alapítása egyedi és komplex megoldásokkal

. vállalkozások tranzakcióihoz, üzleti kapcsolatainak alakításához kapcsolódó átfogó jogi tanácsadás

. szervezetfejlesztések teljeskörű lebonyolítása, belső szabályozások és utasítások elkészítése és felülvizsgálata

. üzletszabályzatok és általános szerződési feltételek készítése és jogi ellenőrzése

. szolgáltatási szerződések (SLA) és cégközi megállapodások elkészítése

, versenyjoggal kapcsolatos jogi támogatás

. vállalkozások belföldi és határon átnyúló átalakulásával és/vagy felvásárlásával kapcsolatos teljes körű adójogi és cégjogi tanácsadás

. vállalkozások átalakulása és megszüntetése (csőd és felszámolási eljárások)

Dr. Szabó György László

ÖRÖKLÉSI JOG

Mobirise

Az öröklési jogot érintő kérdésekben is állok ügyfeleim rendelkezésérel, amelynek keretében komplex és gyors segítséget nyújtok a végrendeletszerkesztés és a hagyatéki eljárásban való képviseleten túlmenően a hagyaték részét képező ingatlan- és cégvagyon kezelésében is.

 A végrendeletkészítés keretein belül segítséget nyújtok a vagyonleltár elkészítésében, felvilágosítást adok a hagyatéki vagyon felosztására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről, megoldásokat ajánlok a vagyonfelosztás lehetséges módjaira és elkészítem a végleges dokumentumot. Igény esetén az elkészült végrendelet benyújtom a közjegyzői és ügyvédi kamarai nyilvántartásokba is.

Vállalom ügyfeleim képviseletét hagyatéki eljárásokban is, amely során mind a közjegyző előtti, mind az esetleges bírósági eljárásban képviselem ügyfeleim érdekeinek védelmét.

A hagyaték átadását követően gyakorlati segítséget tudok nyújtani az örökösök által megszerzett cég- vagy ingatlanvagyonnal kapcsolatos jogi problémák megoldásában.

Dr. Szabó György László

MAGÁNJOGI SZERZŐDÉSEK

Mobirise

Magánjogi szerződéskötéskor érdemes és szükséges lehet az ügyvédi képviselet, ügyvédi segítség, és ebben szívesen állok rendelkezésére.

Vállalom az alábbi magánjogi szerződések megkötését és teljes körű jogi segítségnyújtást az ügylet teljes lebonyolításáig:

. bérleti szerződések

. haszonbérleti szerződések

. letéti szerződés

. vállalkozói szerződés

. ajándékozási szerződés

. tartási szerződés

. életjáradéki szerződés

. öröklési szerződés

. ingó és ingatlan adásvételi szerződések

. földhasználati szerződések elkészítése

. földbérleti szerződések elkészítése

. jelzálogszerződések elkészítése

. ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos jogi képviselet

. külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedély beszerzése

. adásvételi, bérleti, ajándékozási szerződések szerkesztése, ellenjegyzése

. társasházak alapítása és szabályzatainak elkészítése

Dr. Szabó György László

CIVIL ELJÁRÁSOK

Mobirise
Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development time by providing you with a flexible website editor with a drag and drop interface. Mobirise Website Builder creates responsive, retina and mobile friendly websites in a few clicks. Mobirise is one of the easiest website development tools available today. It also gives you the freedom to develop as many websites as you like given the fact that it is a desktop app.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Itaque obcaecati, officiis enim iure. Rem labore modi quo ipsam, explicabo, cum nemo voluptates eveniet repudiandae facilis commodi repellendus non optio tenetur.Eveniet accusamus veniam voluptate ullam reprehenderit eum, deserunt saepe eaque temporibus sint earum sapiente itaque iure consequatur perspiciatis ab facilis sit obcaecati et doloremque voluptatibus. Necessitatibus cum at aut vel.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Itaque obcaecati, officiis enim iure. Rem labore modi quo ipsam, explicabo, cum nemo voluptates eveniet repudiandae facilis commodi repellendus non optio tenetur.Eveniet accusamus veniam voluptate ullam reprehenderit eum, deserunt saepe eaque temporibus sint earum sapiente itaque iure consequatur perspiciatis ab facilis sit obcaecati et doloremque voluptatibus. Necessitatibus cum at aut vel.

Dr. Szabó György László

COLLABORATORS

DR. SZABO’s legal assistant is his wife Marika, who has extensive experience in the paralegal field having for many years worked as a legal assistant in a Canadian law firm. She is extremely devoted to maintaining the firm’s client-centered objectives and goes the extra mile by providing additional assistance, bringing to the table the same sophisticated global mindset and fluency in three languages.
Their committed teamwork will be the key to achieving the result you expect.
DR. SZABO’s Law Office is associated to an internationally-oriented Law Firm with a network of Partners located world-wide offering cross-border legal services, mandated with international representation, specifically through the auspices of "GURCAN PARTNERS", an innovative international law and consulting firm and pioneer in the legal industry. 

Dr. Szabó György László

JOGI TANÁCSADÁS

Mobirise

Jogi tanácsadásra kizárólag személyes konzultáció keretében van lehetőség.

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. A megbízási díj minden esetben aMegbízóval történő megállapodás szerint, a konkrét ügy jellegétől függően kerül meghatározásra.

Eseti megbízás esetén óradíjas vagy fix díjas, állandó, folyamatos jellegű megbízás esetén pedig havonta esedékes átalány díjas megállapodásra is lehetőség van.

A megbízás ellátásával kapcsolatban felmerült tételes költségek - így különösen az illeték vagy a közzétételi költségtérítés összege - megtérítése a Megbízót terhelik.

Dr. Szabó György László

CONTACT

Address

Budapest
Ráday utca 20.
H-1092  

Contact

E-mail: office@drszgyl.com
Telefon: + (36) 20-513-1001

Contact Us

OFFICE

Ráday utca 20.   
                H-1092 Budapest                  
office@drszgyl.com
+ (36) 20-513-1001

© 2020 Dr. György László SZABÓ lawyer
All rights reserved.